Готов ли е Apple Silicon?

Е Music Collector готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Music Collector

Music Collector

Catalog your CDs in a database automatically.


Music Collector съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Music Collector още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: