Готов ли е Apple Silicon?

Е Music Spectrograph готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Music Spectrograph

Music Spectrograph

Visualize and reverse engineer music.


Music Spectrograph съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Music Spectrograph още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: