Готов ли е Apple Silicon?

Е Music Tag готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Music Tag

Music Tag

Automatic MP3 tagger and tag editor.


Music Tag съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Music Tag още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: