Готов ли е Apple Silicon?

Е MusicBrainz Picard готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

MusicBrainz Picard

MusicBrainz Picard

Label and tag your music with correct ID3 tags.


MusicBrainz Picard съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MusicBrainz Picard още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: