Готов ли е Apple Silicon?

Е MusicMaster готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

MusicMaster

MusicMaster

Automate tag editing for music files.


MusicMaster съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MusicMaster още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: