Готов ли е Apple Silicon?

Е Musictube готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Musictube

Musictube

Stream music from YouTube.


Musictube съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Musictube още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: