Готов ли е Apple Silicon?

Е Mutt готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Mutt

Mutt

Text-based email reader.


Mutt съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Mutt още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: