Готов ли е Apple Silicon?

Е My Christmas Tree готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

My Christmas Tree

My Christmas Tree

Decorative tree for your desktop.


My Christmas Tree съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
My Christmas Tree още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: