Готов ли е Apple Silicon?

Е MyAccounts готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

MyAccounts

MyAccounts

Personal accounting application.


MyAccounts съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MyAccounts още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: