Готов ли е Apple Silicon?

Е MyController Pro готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

MyController Pro

MyController Pro

Play any game or use any app with joysticks or gamepads.


MyController Pro съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MyController Pro още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: