Готов ли е Apple Silicon?

Е MyDictionary готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

MyDictionary

MyDictionary

Online translator application.


MyDictionary съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MyDictionary още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: