Готов ли е Apple Silicon?

Е MyDraw готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

MyDraw

MyDraw

Create diagrams for business (was Nevron Draw).


MyDraw съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MyDraw още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: