Готов ли е Apple Silicon?

Е MyPopBarrier готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

MyPopBarrier

MyPopBarrier

Remove emails directly from the server.


MyPopBarrier съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MyPopBarrier още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: