Готов ли е Apple Silicon?

Е MyRunning готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

MyRunning

MyRunning

Personal training app.


MyRunning съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MyRunning още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: