Готов ли е Apple Silicon?

Е MySQL Workbench готов за Apple silicon?

Само Rosetta 2

MySQL Workbench

MySQL Workbench

MySQL Inc.

Efficiently design, manage and document database schemata.

Last version doesn't work, only v8.0.21 works with rosetta 2 on M1 mac :
https://downloads.mysql.com/archives/get/p/8/file/mysql-workbench-community-8.0.21-macos-x86_64.dmg

Етикети: Developer Toolsdevelopersqldatabase


MySQL Workbench съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MySQL Workbench може да работи на Apple Silicon M1 и M2 Macs само чрез технологията за превод на Apple's Rosetta 2. Важно е да се отбележи, че въпреки че Rosetta позволява приложението да функционира, може да има някои ограничения в производителността и несъответствия, в сравнение с родното изпълнение.

Последно обновление: