Готов ли е Apple Silicon?

Е NASA Picture of the day готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

NASA Picture of the day

NASA Picture of the day

Daily images of the universe from NASA.


NASA Picture of the day съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
NASA Picture of the day още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: