Готов ли е Apple Silicon?

Е NFS Manager готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

NFS Manager

NFS Manager

For easy access to the NFS features of OS X.


NFS Manager съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
NFS Manager още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: