Готов ли е Apple Silicon?

Е NTFS for Mac готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (15)

NTFS for Mac

NTFS for Mac

Paragon Software

Етикети: filentfs


NTFS for Mac съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
NTFS for Mac вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 15.

Последно обновление: