Готов ли е Apple Silicon?

Е Nano Home Inventory готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Nano Home Inventory

Nano Home Inventory

Track personal belongings.


Nano Home Inventory съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Nano Home Inventory още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: