Готов ли е Apple Silicon?

Е Nano Sales Manager готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Nano Sales Manager

Nano Sales Manager

Arrange and sell products and services.


Nano Sales Manager съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Nano Sales Manager още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: