Готов ли е Apple Silicon?

Е Natron готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Natron

Natron

Free and open-source digital compositor.


Natron съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Natron още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: