Готов ли е Apple Silicon?

Е NavHelper готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

NavHelper

NavHelper

RapidWeaver stack; control what navigation is shown on a webpage.


NavHelper съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
NavHelper още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: