Готов ли е Apple Silicon?

Е Navicat Premium Essentials готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Navicat Premium Essentials

Navicat Premium Essentials

Provides graphical frontend for many popular databases.


Navicat Premium Essentials съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Navicat Premium Essentials още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: