Готов ли е Apple Silicon?

Е Navicat for MariaDB готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Navicat for MariaDB

Navicat for MariaDB

A native environment for MariaDB database management.


Navicat for MariaDB съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Navicat for MariaDB още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: