Готов ли е Apple Silicon?

Е Neat Video OpenFX готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Neat Video OpenFX

Neat Video OpenFX

Noise reduction plug-in for OFX-compatible video applications.


Neat Video OpenFX съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Neat Video OpenFX още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: