Готов ли е Apple Silicon?

Е NeoLoad готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

NeoLoad

NeoLoad

Performance testing for all team members.


NeoLoad съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
NeoLoad още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: