Готов ли е Apple Silicon?

Е NordVPN готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (6.6.1)

NordVPN

NordVPN

Tefinkom & CO S.A.

Online VPN service that encrypts your internet traffic and hides your IP with physical location.

Етикети: vpn


NordVPN съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
NordVPN вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 6.6.1.

Последно обновление: