Готов ли е Apple Silicon?

Е Plain Pasta готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (1.2.0)

Plain Pasta

Plain Pasta

Isaac Halvorson

Plaintextify your clipboard

Етикети: systemclipboard


Plain Pasta съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Plain Pasta вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 1.2.0.

Последно обновление: