Готов ли е Apple Silicon?

Е RetroArch готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (1.9.3)

RetroArch

RetroArch

Libretro

RetroArch is a frontend for emulators, game engines and media players.

Етикети: Gamesgaminggitgameemulatorgamesemulation


RetroArch съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
RetroArch вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 1.9.3.

Последно обновление: