Готов ли е Apple Silicon?

Е Shop'NCook Menu готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Shop'NCook Menu

Shop'NCook Menu

Gives you smart tools to organize your recipes.


Shop'NCook Menu съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Shop'NCook Menu още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: