Готов ли е Apple Silicon?

Е ShowOff готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

ShowOff

ShowOff

Screensaver displays time since last restart.


ShowOff съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
ShowOff още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: