Готов ли е Apple Silicon?

Е ShowyEdge готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

ShowyEdge

ShowyEdge

Easily identify current input source.


ShowyEdge съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
ShowyEdge още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: