Готов ли е Apple Silicon?

Е Shuttle Scuttle готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Shuttle Scuttle

Shuttle Scuttle

Retro-style shooter game with a mission.


Shuttle Scuttle съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Shuttle Scuttle още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: