Готов ли е Apple Silicon?

Е Sid Meier's Railroads! готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Sid Meier's Railroads!

Sid Meier's Railroads!

Build a railroad empire and shape a nation.


Sid Meier's Railroads! съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Sid Meier's Railroads! още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: