Готов ли е Apple Silicon?

Е Sigma готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Sigma

Sigma

Powerful statistical software.


Sigma съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Sigma още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: