Готов ли е Apple Silicon?

Е Signal готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (5.27.0)

Signal

Signal

Open Whisper Systems

Free, secure messaging for the Desktop.

Етикети: Internet Utilitiesmessaging


Signal съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Signal вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 5.27.0.

Последно обновление: