Готов ли е Apple Silicon?

Е Signal Path готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Signal Path

Signal Path

Swift spectrum viewer.


Signal Path съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Signal Path още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: