Готов ли е Apple Silicon?

Е SignalScope X готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (11.1)

SignalScope X

SignalScope X

Faber Acoustical, LLC

Етикети: productivityphysicsengineeringsoundutilitiestoolsaudio


SignalScope X съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
SignalScope X вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 11.1.

Последно обновление: