Готов ли е Apple Silicon?

Е Signature готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Signature

Signature

Sign documents on the go.


Signature съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Signature още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: