Готов ли е Apple Silicon?

Е Sim Daltonism готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Sim Daltonism

Sim Daltonism

Simulate color blindness on your Mac.


Sim Daltonism съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Sim Daltonism още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: