Готов ли е Apple Silicon?

Е Similarity готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Similarity

Similarity

Find and remove duplicate music files from your computer.


Similarity съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Similarity още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: