Готов ли е Apple Silicon?

Е Simple Pyramids готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Simple Pyramids

Simple Pyramids

Kid-friendly collection of instructional math problems.


Simple Pyramids съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Simple Pyramids още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: