Готов ли е Apple Silicon?

Е SimpleMind готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

SimpleMind

SimpleMind

Mindmapping tool for brainstorming and more.


SimpleMind съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
SimpleMind още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: