Готов ли е Apple Silicon?

Е Simplenote готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (2.7)

Simplenote

Simplenote

Automattic

Note-keeping app that syncs with all your devices.

Етикети: Productivitynotes


Simplenote съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Simplenote вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 2.7.

Последно обновление: