Готов ли е Apple Silicon?

Е Simply Fortran готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Simply Fortran

Simply Fortran

Complete Fortran solution.


Simply Fortran съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Simply Fortran още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: