Готов ли е Apple Silicon?

Е Sip готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (2.5.1)

Sip

Sip

Sip

Simple color picker for developers.


Sip съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Sip вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 2.5.1.

Последно обновление: