Готов ли е Apple Silicon?

Е Skat готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Skat

Skat

German card game.


Skat съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Skat още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: