Готов ли е Apple Silicon?

Е Skim готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon

Skim

Skim

Skim app

PDF reader and note-taker for scientific papers.


Skim съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Skim вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия undefined.

Последно обновление: