Готов ли е Apple Silicon?

Е Skype готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (8.93.0.404)

Skype

Skype

Microsoft

Voice-over-internet phone and chat software.


Skype съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Skype вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 8.93.0.404.

Последно обновление: