Готов ли е Apple Silicon?

Е Slack готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (4.13.0)

Slack

Slack

Slack

Collaborative communication app.

Етикети: chatdeveloper


Slack съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Slack вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 4.13.0.

Последно обновление: